ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΠΟΥΔΩΝ:ΘΩΜΑΗ ΒΙΣΟΚΑΛΗ – ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Στόχος μου

Το φιλολογικό εκπαιδευτήριο στοχεύει
να προσφέρει υπηρεσίες υποστηρικτικές στην Εκπαίδευση.Μετά από πολυετή εμπειρία (δεκαεπτά ετών)
στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, οι μαθητές μπορούν να λάβουν την απαραίτητη εκπαίδευση και καθοδήγηση για τα φιλολογικά
μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε τάξη, ανάλογα με τις απαιτήσεις της.

Πέρα από το διδακτικό στόχο, κύριο μέλημά μου είναι να συμβάλλω ώστε ο μαθητής να ανακαλύψει τον εαυτό του, τα θέλω του
και τις δυνατότητές του, να εμπνευστεί και να καθορίσει τους στόχους του.
Αυτό προϋποθέτει σίγουρα ωριμότητα, υπευθυνότητα, αλλά και καθοδήγηση.
Γι’ αυτόν το λόγο,δεσμεύομαι να είμαι δίπλα στις ανησυχίες και στους προβληματισμούς τόσο των παιδιών
όσο και των γονιών τους.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΠΟΥΔΩΝ:
ΘΩΜΑΗ ΒΙΣΟΚΑΛΗ – ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΥ

17 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ!

 • ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
  ( για όλες τις κατευθύνσεις)

 • ΑΡΧΑΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ -ΛΑΤΙΝΙΚΑ
  (για τις θεωρητικές – ανθρωπιστικές
  επιστήμες)

 • ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (για ενήλικες)

If you prefer to study in your own time and at your own speed then one of our e-learning packages may be right up your street.

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Μαθήματα ανά άτομο ή συνδιδασκαλία (δύο άτομα)

 • Ενισχυτική διδασκαλία

 • Τακτικά διαγωνίσματα σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα, ώστε να εντοπιστούν οι αδυναμίες
  κάθε μαθητή

 • Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού

 • Πρόγραμμα διαβάσματος ξεχωριστά για κάθε μαθητή

 • Ηλεκτρονική τάξη

 • Αναγνωστήριο (χώρος μελέτης με πλήρως εξοπλισμένη βιβλιοθήκη με εκπαιδευτικά
  και λογοτεχνικά βιβλία και εμπλουτισμένος με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα)

 • Ψυχολογική υποστήριξη μαθητών(από πλήρως καταρτισμένους
  επιστημονικούς συνεργάτες)

 • Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού

 • Ειδικά διαγνωστικά τεστ που εντοπίζουν τις αδυναμίες του κάθε μαθητή

 • Διενέργεια ενημερωτικών ημερίδων

Τελευταία άρθρα

Καλύπτουμε ποικιλία θεμάτων επάνω σε εκπαιδευτικά και φιλολογικά θέματα