Σε ποιούς απευθυνόμαστε

  • Απευθυνόμαστε σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, που αναζητούν ποιοτική μόρφωση,
    στοχεύουν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις ικανότητές τους και να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για το μέλλον τους.
  • σε αποφοίτους Λυκείου, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις
  • σε ενήλικες που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία και τη φιλοσοφία
  • σε φοιτητές φιλοσοφικών και άλλων σχολών που χρειάζονται υποστήριξη και επιμέλεια των εργασιών τους

Γιατί να μας επιλέξετε

Το φιλολογικό εκπαιδευτήριο αποτελεί την πραγματοποίηση ενός παιδικού ονείρου και προσωπικού στόχου!
Η αγάπη μου για τα παιδιά και για την επιστήμη μου,η επιθυμία μου για συνεχή εξέλιξη και μάθηση
και η ανάγκη μου να μεταδίδω την εμπειρία και τη γνώση μου, ήταν τα κίνητρα για τη δημιουργία
του Εκπαιδευτηρίου.
Κινητήριος δύναμη ήταν η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που μπορώ να προσφέρω ως παιδαγωγός.

Σε τι ξεχωρίζουμε

Συνδυάζουμε την παραδοσιακή διδασκαλία του ιδιαίτερου μαθήματος με καινοτόμες υπηρεσίες.
Γνωρίζοντας καλά ότι για την αποτελεσματική μάθηση δεν αρκεί η στείρα μετάδοση γνώσεων,
παρέχεται εξατομικευμένη διδασκαλία.
Με αυτήν ευνοείται η προσωπική επαφή και η αλληλεπίδραση μαθητή – εκπαιδευτικού
ώστε η διδασκαλία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή.

Ειδικότερα, λειτουργεί  ηλεκτρονική τάξη και ιστότοπος με τον οποίο τα παιδιά έχουν πρόσβαση
σε επιμορφωτικό υλικό, εκπαιδευτικά νέα, συμβουλευτικά άρθρα, επικοινωνία.
Επιπλέον, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και ψυχολόγους θα παρέχεται
επαγγελματικός προσανατολισμός και πλήρης προετοιμασία για ψυχοτεχνικές εξετάσεις εισαγωγής σε
στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές.